SEO Dersleri

SEO ve İçerik Pazarlaması İlişkisi

SEO ve İçerik Pazarlaması

SEO çalışmalarının en önemli bileşenlerinden birisi hiç şüphesiz içeriklerdir. Özgün ve kaliteli içerikler üretmek, arama motorlarındaki bulunabilirliğinizi ve değerinizi yukarılara çıkaran bir faktördür. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve dijital dünyadaki rekabetin artması ile ise içerikler daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Arama motorlarının değişen algoritma yapıları da zamanla içeriğin daha önemli bir hal almasına etki etmiştir. Web sitelerin sürekli güncel tutulması, ziyaretçi sayısını arttırma ve kullanıcıya en kaliteli bilgiyi verebilme amacı içerik pazarlamasının oluşmasında etkili olmuştur. SEO ve içerik pazarlaması, kendi özelinde iki farklı pazarlama çalışması olmasına rağmen birbirleriyle kesişen ve bazı durumlarda bütünleşen bir durumdur. Daha etkili bir pazarlama stratejisi geliştirebilmek için bu iki alanı birlikte kullanmak oldukça önemlidir.

icerik-pazarlamasi

İçerik Pazarlaması ve SEO Nedir?

İçerik pazarlaması ve SEO arasındaki ilişkiden ve faydalarından bahsetmeden önce bu iki temel kavramın ne anlama geldiğine, neyi ifade ettiğine kısa bir göz atalım.

İçerik pazarlaması; firma ve markaların açıkça ve doğru belirlenmiş hedef kitleye ulaşmak, onlarda ilgi uyandırmak, kitleyi elde etmek ve kullanıcıların hayatına katkıda bulunmak için değerli, alakalı ve tutarlı içeriği kara dönüştüren müşteri etkileşimine dönüştürmek amacıyla üreten ve yayan pazarlama yöntemidir.

SEO; en temel bilinen anlamıyla arama motoru optimizasyonu manasına gelmektedir. Yani arama motorlarında organik, editöryal veya doğal sıralamalardan trafik elde etme sürecidir. Bir başka deyişle SEO, web siteleri arama motorlarına uyumlu hale getirerek, sitelerin kendi hizmet ve ürünleri doğrultusunda yapılan kullanıcı aramalarında üst sıralarda çıkmasını sağlayan çalışmalar bütünüdür.

SEO ve İçerik Pazarlamasının Birbiri ile Olan İlişkisi

İçerik pazarlaması ve SEO birbiriyle yakından ve etkin bir şekilde çalışması gereken iki alandır. İçerik pazarlamasını bir binaya benzetecek olursak, SEO’da o binanın çimentosudur diyebiliriz. Çimento bu binadaki hemen hemen her alana etki etmekte, genel yapıyı şekillendirmektedir. Bu bağlamda içerik pazarlaması stratejileri oluşturulurken SEO’ya göre düzenlemeler yapılması, kullanıcı bazında daha çok geri dönüş sağlanmasına olanak tanıyacaktır.

SEO nezdinde ise içerik pazarlaması stratejilerinden uygulanabilecek birçok faktör vardır. Zaten genel olarak kullanılmakta olan bir söylem vardır ki: “Content is the King” yani içerik kraldır. İçeriğin bu önemi Google’ın son dönemdeki güncellemelerine kadar bu kadar fark edilebilir değildi. Yani daha doğrusu kaliteli içerik çok fazla değer gören bir faktör olarak önem taşımamaktaydı. Son yıllardaki Google güncellemelerine kadar nitelikli içerikten çok, içeriğin niceliğine değer veriliyordu. Yani kaliteli içerik üretmektense sayıca fazla içeriğe sahip olmak daha çok önemseniyordu.

Bu durumu özellikle belirtmemizdeki sebep Google’ın içerik kalitesine yönelik yapmış olduğu algoritma güncellemeleri ile sitelerin ciddi sıra kayıpları yaşamaları olmuştur. Artık özgün, kaliteli ve kullanıcıya fayda sağlayan içeriklerin daha değerli olduğu bir dönemdeyiz. Google başta olmak üzere tüm arama motorlarının temel amacı kullanıcılara en doğru bilgiyi, en kaliteli bilgiyi, en değerli bilgiyi en kısa zamanda ulaştırarak, kullanıcıya yarar sağlamaktır. Arama motorlarının bu amaca uygun hareket edebilmesi konusunda ise site sahiplerinin de arama motorlarına en doğru, en özgün ve güncel bilgiyi vermeleri gerekmektedir. Ancak bu sayede siteler arama sonuçlarında daha yukarılarda yer alır ve arama motorları nezdinde daha değerli olur. Bu durum hem web kullanıcıları hem de web için çok değerli bir faktördür. Çünkü web’in içerik çöplüğüne dönüşmesi ve kullanıcıların kalitesiz içerikler ile zaman kaybetmesinin bir nebze önüne geçilmektedir. Özetlemek gerekirse; arama motorlarının algoritma yapılarında yaşanan güncellemeler, doğal olarak içerik pazarlaması ve kaliteli içeriğe olan talebi arttırmaktadır. Artık kullanıcılara güncel bilgi veren, öğreten, akıllarındaki soruları cevaplayan ve onları tatmin eden; anahtar kelimeler ile orantılı bir şekilde donatılarak üretilen içerikler önemlidir.

İçerik Pazarlamasının Önemi

İçerik pazarlaması ciddiye alınması gereken ve bu çalışmalara ağırlık verilmesi gereken bir durumdur. İçerik pazarlamasının önemini vurgulamak adına geçmiş yıllara ait bir veriden örnek vererek durumu açıklamaya çalışacağız. Geçmiş diyoruz çünkü vereceğimiz örnek 2013 yılına ait bir rapordan. Peki, neden eski bir rapordan örnek ile durumu açıklıyoruz? Şundan dolayıdır ki o dönemde içerik pazarlamasının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, günümüzde önemini anlatmaya kelimeler belki de yetersiz kalır.

Content Marketing Institu 2013 yılında B2B ve B2C şirketlerin pazarlama harcamalarına yaptıkları yatırımlar ile ilgili bir araştırma yaparak, bir rapor yayınlamıştır. Bu rapor sonucuna göre B2B şirketler yapmış oldukları pazarlama harcamalarının %33’lük payını içerik pazarlaması çalışmalarına ayırmaktadır. Bu oran B2C şirketlerde ise %28’lik bir paya sahiptir. ayrıca bu rapora göre bir önceki yıla yani 2012 yılına göre 2013 yılında B2B şirketlerin yaptıkları harcamalarda %26’lık bir artış gözlenmiştir. O yıldan bu yıla geçen süre içerisinde ise şirketler içerik pazarlaması için yapılan harcamaları arttırarak bir ilerleme kaydetmiştir. Günümüzde ise şirketler pazarlama harcamaları içerisinde ciddi bir payı içerik pazarlaması çalışmalarına ayırmaktadır.

Birkaç yıl öncesine kadar yeni bir konu ve çalışma alanı olarak bakılan içerik pazarlaması günümüzde çok önemli bir noktaya gelmiştir. Çünkü değişen kullanıcı davranışları, şirketleri bu alana yöneltmeye başlamıştır. Ayrıca içerik pazarlamasının, SEO çalışmaları ile de ilişkilendirilmesi bu konunun daha da önemli bir hal almasını sağlamıştır.

icerik-pazarlamasi-nedir

SEO ve İçerik Pazarlaması Çalışmalarını Beraber İlerletin

İçerik pazarlaması ve SEO çalışmaları her ikisi de kendi özelinde farklı ve önemli çalışmalardır. Her iki çalışmanın da kendine özgün yöntem ve uygulamaları vardır. Ancak SEO çalışmalarında güncel ve kaliteli içeriğin ne kadar önemli olduğunu ve kaliteli bir içeriğin SEO uyumlu olmasının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek bu iki çalışmanın beraber yürütülmesi gerektiği kanaatine varabiliriz. Bundan dolayı içerik pazarlaması stratejilerinizi SEO ile birlikte yönetmeniz en faydalı yöntem olacaktır. Çünkü trafik almayan ve bu konuda çalışma yapılmamış olan bir içerik ne kadar kaliteli, özgün olursa olsun kullanıcıya ulaşamayacağından dolayı, arama motorlarından büyük bir trafik kaynağı olacak bu veriyi değerlendirememiş olacaksınız. Arama motorları üzerinden ulaşılması zor olan bu içeriği doğal olarak belirlediğiniz hedef kitleye ulaştırma konusunda eksik kalmış olacaksınız. Peki, içerik pazarlama stratejilerini SEO ile uyumlu bir şekilde ilerletmek için yapılması gereken SEO yöntemleri nelerdir?

1- İçeriklerinize Uygun Anahtar Kelimeler Belirleyin

Hazırlanan bir içerik için şüphesiz en önemli kıstaslardan biri, içeriğin konusuna uygun ve hedef kitle tarafından aranmasına uygun anahtar kelimelerin belirlenmesidir. Hedeflediğiniz kitlenin arama motorlarında hangi kelimeleri aradığını önceden analiz edip öğrenerek çalışmalara başlamanız, kullanıcılara daha rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlayacaktır. Anahtar kelimelerinizi belirlerken yararlanabileceğiniz farklı yöntemler vardır. Örneğin, arama motorlarında içeriğinizle ilgili kullanmayı düşündüğünüz kelimeleri aratarak, bu kelimelerin aranma hacimlerinden yola çıkarak anahtar kelimeleri belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte arama yaptığınız anahtar kelimeler ile ilgili Google’da arama sonuç sayfasının en altında yer alan ilgili aramalar kısmındaki arama sonuçlarından da faydalanabilirsiniz.

Etkili bir anahtar kelime araştırması yapmak için ayrıca Google Keyword Planner aracından faydalanabilirsiniz. Google Keyword Planner ile anahtar kelimelerin arama hacimlerini öğrenebilir, farklı anahtar kelimeler ile kıyaslama yapabilir e bu kelimelerin popülerlik durumunu sorgulayabilirsiniz. KeywordTool.io ile ise anahtar kelimeleriniz konusunda çeşitli varyasyonlar üreterek yeni farklı benzer kelimelere ulaşabilirsiniz. Bu araçlar haricinde yine internette kullanabileceğiniz farklı anahtar kelime analiz araçları bulmanız mümkündür.

2- İçeriğiniz Özgün ve Kaliteli Olsun

SEO çalışmalarında bir numaralı altın kuralların başında gelen faktör özgün içerik ve kaliteli içeriktir. Özellikle Google özgün içerik konusunda çok detaycı ve hassas davranmaktadır. Özgün içeriğe sahip olan sitelere daha fazla değer veren Google, kopya içerikler ile sitenizi dolduran web siteleri daha değersiz görmektedir. Yine diğer arama motorları da özgün içerik konusunda hassastır. Bundan dolayı SEO çalışmalarını arka planda besleyen faktörlerden birinin özgün ve kaliteli içerikler olduğunu asla unutmayın. Özgün ve kaliteli içerik yaratırken, oluşturacağınız içeriği farklı bir yerden alıp, kendi sitenizde kullanmamalısınız. Ayrıca üreteceğiniz içeriğin özgün ve kaliteli olması noktasında, bu içeriğin paylaşılmaya değer olup, olmadığını da sorgulayabilirsiniz. Yani oluşturacağınız içerik acaba başkaları tarafından paylaşılacak düzeyde, yeterli bir içerik mi? Bu sorgulamaları yaparak, ulaştığınız cevaplar sonucunda içeriğinizin kalitesini ortaya koayacaksınız.

Özgün içerik yaratma konusunda ise dikkat etmeniz gereken nokta, yazacağınız içeriği başka siteden alıp birebir ya da ufak düzeltmeler yaparak kullanmamalısınız. Çünkü arama motorları sahip oldukları algoritmalar ile içeriklerin özgünlük ve kalitelerinde ayrım yapabilmektedir. Her şeyden önce içerikleriniz ile kullanıcılara fayda sağlama amacına sahip olmalısınız ki gerçekten kaliteli içerikler yaratabilesiniz. Oluşturduğunuz içeriğin kopya içerik statüsüne girip, girmediğini ise çeşitli kopya içerik kontrol araçları vasıtasıyla test edebilirsiniz.

3- İçeriğinizi Site İçi SEO Kurallarına Uygun Olarak Yükleyip, Yayınlayın

Orantılı anahtar kelimeler kullanarak, özgün ve kaliteli bir içerik yarattınız. Peki, bunu yapmak ile içeriğinizi SEO açısından uygun hale getirdiniz mi? Elbette henüz hayır. Çünkü ürettiğiniz bu kaliteli içeriği sitenize yüklerken ve sitenizde yayınlarken de SEO açısından göz önünde bulundurmanız gereken bazı kıstaslar vardır. Ayrıca şimdi bahsedeceğimiz bu faktörleri sadece içeriklerde değil, site içi tüm çalışmalarınızda göz önünde bulundurmalısınız.

Oluşturduğunuz içeriği sitenize eklerken title etiketi kullanmayı unutmamalısınız. Title etiketinin kullanılması en önemli site içi SEO çalışmalarından biridir. Title etiketi genel tabirle içeriğinize ait sayfanın başlığını oluşturan alandır. Title etiketini oluştururken içerisinde anahtar kelimelerinizi barındırmasına ve 50-70 karakter aralığında olmanıza dikkat ediniz. Bir başka önem vermeniz gereken husus ise meta description alanıdır. Meta açıklamaları arama motorlarında listelenen sayfaların başlık kısmının altında yer alan yerdir. İçeriğinizi oluştururken, içeriğiniz ile ilgili içinde anahtar kelimelerinde yer aldığı ve içeriği özetleyen bir açıklama yazmanız gerekmektedir. Meta description kısmını oluştururken 160 karakteri geçmemesine dikkat etmelisiniz. Çünkü 160 karakter üstü açıklamalar arama sonuç sayfalarında yarım gözükmektedir.

İçeriklerde dikkat edilecek bir diğer faktörde başlıklandırma düzenidir. Yazı içerikler ana başlıklar, ara başlıklar şeklinde kullanım yapılmaktadır. SEO çalışmaları kapsamında da başlıklara H etiketleri verilmektedir. İçeriğin daha kullanıcı dostu bir içerik olarak gözükmesi ve arama motorları tarafından başlıkların daha iyi algılanması için önemli olan bu H etiketleri, içeriğinizi yüklediğinizde kullanmayı unutmayın. H1, h2,h3,h4,h5,h6 gibi başlık etiketleri kullanarak bu çalışma safhasını da düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise içeriklere ait URL yapısının SEO uyumlu yapılmasıdır. URL yapısını düzenlerken çok uzun olmamasına, gereksiz bağlaç ve noktalama işaretleri kullanılmamasına ve yazı içeriğiyle, yazı başlığıyla uyumlu okunabilir bir düzende olmasına önem verin. Girdiğiniz içeriğe ait sayfanın URL yapısını düzenlemezseniz içerisinde değişik karakterleri barındıran bir URL ile karşılaşırsınız. Bu da SEO açısından doğru olmayan bir durumdur. Örneğin; yazı içeriğiniz içerik pazarlamasının önemini anlatan bir konu olsun. Bu durumda mevcut URL yapınızın www.orneksite.com/icerik-pazarlamasinin-onemi şeklinde olmalıdır. Ama URL yapınızı düzenlemeden yazınızı yükler ve yayınlarsanız sayfanıza ait URL yapısı www.orneksite.com/icer%7-&azar4a=a&inin-?nem= gibi anlamsız bir yapıda olacaktır.

Arama motorları mantığında bir bağlantının, başka bağlantılar tarafından referans gösterilmesi, o bağlantıyı daha değerli bir konuma getirmektedir. Bu mantık sadece site dışı SEO çalışmaları kapsamında yapılan backlink çalışmaları için geçerli olmamakla birlikte site içi linkleme çalışmalarında da önemli bir husustur. Bundan dolayı hazırladığınız içeriği site içerisinde başka yazılardan, bağlantı vererek destekleyebilirsiniz. Bu mantık yazınızın arama görünürlüğünü arttıracak bir faktör olacaktır. Ayrıca kullanıcı deneyimi açısından da faydalı bir çalışma olan site içi linkleme çalışmaları, sitenizi ziyaret eden kullanıcıları birbiri ile alakalı olan başka yazılara da kolaylık yönlendirecektir.

4- İçeriğinizin Yayılmasını Sağlayın

Sosyal medya hem firmaların hedef kitlelerine ulaşabilmesi hem de içeriklerinin paylaşılıp, yayılması açısından oldukça önemlidir. Hatta sosyal medyada paylaşılan içerikler ne kadar çok kişiye ulaşır ve paylaşılırsa, arama motorlarında içeriğin sıralaması ve bulunabilirliği de o derece artış gösterir. Bundan dolayı oluşturduğunuz içerikleri SEO uyumlu hale getirmek ve hedef kitlenize ulaşmak için yaymanız çok önemli bir faktördür. Bunu sağlayabilmek için ise gerçekten değerli ve kıymetli olacak, paylaşılmaya itecek kalitede içerikler üretmelisiniz. İçeriklerinizin daha hızlı yayılması adına temelde faydalanabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Bunlar; etkili sosyal medya kullanımı, konuk yazarlık, sektörün önde gelen isimleri ve benzeri yöntemlerdir.

Sanırım sosyal medyanın ne kadar önemli bir mecra olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Sosyal medya ağları içerik paylaşımı ve içeriklerin yayılması konusunda bulunmaz bir nimet niteliğindedir. Bundan dolayı etkin sosyal medya stratejileri oluşturmalısınız. Kaldı ki kaliteli ve paylaşılmaya değer olan içerikleri kullanıcılar içerisinde hızla yayılmaktadır. Sizin ilk etapta yapmanız gereken doğru hedef kitleye, doğru zamanda içeriği ulaştırmaktır.

Konuk yazarlık ya da misafirlik yazarlık, bu kavramda içeriklerin istenilen hedef kitleye ulaşması ve yayılması konusunda önemli bir adımdır. Sektörünüzle, içeriğinizle ilgili ve yoğun bir şekilde takip edilen sitelerde konuk yazar olarak içeriklerinizi yazmanız ve paylaşmanız oldukça önemlidir. Eğer içeriğinizin değer yaratacağına, kullanıcıya fayda sağlayacağına inanıyorsanız popüler bloglarda ya da sitelerde misafir yazarlık yapabilirsiniz. Bu faktör hem içeriğinizi hedef kitleye ulaştıracak hem de kendi sitenize bağlantı alabileceğiniz değerli backlinkler oluşturacaktır. Yani siteniz için kaliteli bir link inşası sağlamış olacaksınız. Ancak sizi her misafir yazar olarak kabul eden site üzerinden, link çıkısı yapamayabilirsiniz. Ama bunu çok sorun etmeyin. İçeriğin sonunda vereceğiniz kaynak üzerinden kullanıcıların sitenize gelmesini sağlayarak, bu durumun faydasını da kullanabilirsiniz.

Belki biraz zor ama fazlasıyla etkili bir yöntemde içeriklerinizi sektörün önde gelen kişileri tarafından paylaşılmasını sağlamaktadır. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu elbette kolay olmayacaktır. Ancak gerçekten özgün, kaliteli, kullanıcıların ihtiyaçlarını gideren, problemlerin çözümünde yardımcı olan bir içeriğe sahipseniz bunun daha fazla insana ulaşması gerektiğine inandığınızı bu popüler kişilere uygun bir dille anlatarak, paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacak doğru kişileri bulabilmek için ise güzel bir inceleme ve araştırma yapmalısınız. Böylelikle doğru kişilere ulaşarak, onlar ile iletişime geçebilir ve içeriğinizin paylaşılmasını sağlayabilirsiniz.

5- İçeriklerin Ölçümlenmesi ve Geliştirilmesi

İçerik pazarlaması adına kaliteli içerikler üretmek ve bunları SEO’ya uyumlu olacak şekilde düzenlemek gibi evreleri geçip, içeriklerin paylaşılmasını sağladıktan sonra geriye son bir önemli adım kalmaktadır. Bu da yaptığınız işin ölçümlenmesi, ne kadar doğru yapıldığı, ne kadar kişiye ulaşıldığı ve size kazandırdığı faydanın ne olduğunun bilinmesidir. Ölçümleyebildiğiniz veriler ürettiğiniz içerikleri daha iyi değerlendirebilmek adına bir fırsattır. Çünkü ölçümlenen ve analiz edilen veriler ile içerik pazarlaması üzerinden daha güçlü kampanyalar oluşturabilirsiniz. İçeriklerinizi ölçümlerken tüm organik trafiğinizi, sosyal medya ve ücretli reklamlardan gelen verileri beraber değerlendirin. Farklı analiz araçları kullanarak, farklı kırılımlar ile verilere erişemeye çalışın. Google Analytics aracılığıyla hedeflerinizi belirleyerek bu hedeflere ne derece yaklaştığınızı saptayın. Farklı analiz araçları ile sitenizdeki hataları ve eksikleri tespit etmeye çalışın. Bu hataları kısa sürelerde düzeltin. Ayrıca elde ettiğiniz verileri kullanarak hedef durumunuzu, kullanıcılar ile ne derece etkileşim kurduğunuzu ve paylaşım kanallarınızın tespitlerini yapın. En yüksek ve en düşük hedef ve paylaşım kanallarınızı ortaya çıkarın.

İçerik Pazarlamasında Öne Çıkan Bir Yöntem: Video Pazarlama

Geçtiğimiz yıl içerisinde video içerikler, tüketicilerin internet trafiğinin ciddi bir bölümünü kapsamaktaydı. Bu da video içeriklerin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Video içerikler kullanıcılar tarafından gerçekten izlenmekte ve eğer faydalı ve kaliteliyse kısa sürelerde çok fazla sayıda paylaşım yakalamaktadır. Ürün, hizmet bilgileri ve teknik destek açısından video içerikler hem iyi anlaşılır hem de yararlı olmaktadır. Ürettiğiniz video içerikleri sosyal medya ağlarında ve çeşitli video sitelerinde paylaşabilir ve reklam olarak verebilirsiniz. Video pazarlama çalışmaları da size ciddi geri dönüşler sağlayacaktır.

icerik-pazarlamasinin-onemi

Sonuç olarak içerik pazarlaması konusunda unutulmaması gereken nokta ne kadar önemli olduğudur. Kaliteli içerik oluşturma, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılama gibi faktörler günümüzde ortaya çıkan önemli faktörlerdir. Elbette kaliteli içerikler oluşturmanın yanında içeriğin SEO’ya uyumlu bir hale getirilmesinin de önemi asla göz ardı edilmemelidir. Çünkü SEO çalışmaları günümüzde dijital pazarlamanın vazgeçilmez ögeleri arasında yer almaktadır.

İçerik pazarlaması sayesinde hem işletmelerin hem de markaların internet üzerinde yer alan tüketici kitlesini etkileyebilmek için kullanılması oldukça önemlidir. Bu çalışmalarda her zaman hedefiniz ise kullanıcıya gerçekten fayda ve yarar sağlayacak içerikler oluşturmak olmalıdır. Hedef kitleniz insanları olduğu için ise onları ikna edecek ideal içerikleri hazırlayarak, odak noktanıza kitleyi koymalısınız.

İçerik pazarlaması çalışmaları hakkında aklınızdaki soruları iletmek ya da SEO uyumlu içerik pazarlaması hizmetinden faydalanmak için Stratejik SEO ile iletişime geçebilirsiniz.

Yorum (2)

 1. Müslüm avatarı
  Müslüm
  01/09/2018 Yanıtla

  Szice içeriğe kaç farklı otoriter siteden link çıkarmak yeterli olur?

  • Stratejik SEO avatarı
   Stratejik SEO
   01/09/2018 Yanıtla

   Merhaba Müslim Bey;

   Sorunuzun rakamsal bir cevabı tabudan ibaret olacaktır. İçeriğiniz, sektörünüz, rakipleriniz, web sitenizin mevcut otoritesine göre değişkenlik göstermektedir.

   Arama hacmi düşük bir kelimede gerçekten kaliteli ve özgün denebilecek zengin içeriğe sahip bir sayfanız, herhangi bir paylaşım yapılmadan da arama sorgularında ilk sırada yer alabilir. Rekabeti yüksek bir anahtar kelime aramasında sayfanızın yer alması için kimi zaman sadece sosyal medya paylaşımları yeterli olurken, kimi zaman tek bir otoriter siteden gelen ziyaretçiler ve içeriğin sağladığı fayda sonucunda ilk sıralarda yer almanız için yeterli olabilir.

   Burada önemli olan rakamsal veriden ziyade, hedef kitle ile etkileşime girebileceğiniz tanıtım mecraları ve içeriğin sağladığı faydadır.

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir